Capl

Spousta lidí na tom není zrovna valně. Ale to neznamená, že jsou tito předurčeni k nezáviděníhodnému životu. Náš web jim přece mnohé usnadní.

Rozumíte vlastně počítačům?

November 23rd, 2023


Co se vám jako první vybaví, když se Å™ekne informaÄní technologie nebo informatika nebo poÄítaÄe anebo práce na poÄítaÄi ve Å¡kole? Řeknu vám, že pro mÄ› to byla jako Å¡panÄ›lská vesnice. Pro mÄ› to byla hororová pÅ™edstava, protože já patřím k tÄ›m lidem, kteří se vůbec nevyznali v poÄítaÄi a na základní Å¡kole trpÄ›li. Také jsem bohužel patÅ™ila k tÄ›m lidem a k tÄ›m žákům, kteří doma vůbec nemÄ›li poÄítaÄ nebo notebook, a dokonce také ani tablet. A mobilní telefon byl doma jenom jeden, a to mÄ›li právÄ› moji rodiÄe. MÄ›li ho dohromady, i když v té dobÄ›, když jsem právÄ› vyrůstala, a když jsem nemÄ›la já žádnou techniku doma, abych se uÄila informatiku a podobnÄ›, nebo abych pochopila informaÄní technologii, tak vÅ¡ichni žáci okolo mÄ› mÄ›li vlastní mobilní telefon.

Snad jednou poÄítaÄům porozumím.

Já jsem jim stále dokola opakovala, že mobilní telefon nechci. Že ho nepotÅ™ebuji, že si vždycky zavolám od rodiÄů, protože oni se mÄ› stále ptali, proÄ já nemám doma poÄítaÄ anebo proÄ nemám tÅ™eba také mobilní telefon. Vůbec jsem jim tohle nedokázala vysvÄ›tlit, že my prostÄ› na to nemáme jednoduÅ¡e peníze. Proto také bylo velice obtížné, abych se nauÄila nÄ›jaké vÄ›ci do informaÄní technologie. Když jsme mÄ›li za úkol tÅ™eba udÄ›lat webové stránky anebo tÅ™eba udÄ›lat další email pro svého rodiÄe anebo pro kamaráda anebo pro prarodiÄe. Tak pro mÄ› to bylo velice obtížné, protože jsem stále musela spolužákům lhát. 

Na techniku mě nikdo neužije.

A to lhaní už mÄ› opravdu nebavilo a drásalo mi to nervy. Jenomže já jsem musela lhát, opravdu jsem nedokázala pochopit a nedokázala jsem si pÅ™edstavit, kdyby se mi tÅ™eba nÄ›kdo smál, že nemám doma poÄítaÄ anebo notebook a že vůbec neumím zacházet s informaÄní technologií a že sotva vím, co je to informaÄní technologie. A že ve Å¡kole sotva v informatice prolézám s trojkami a se ÄtyÅ™kami. Kolikrát se také modlím, abych dostala na vysvÄ›dÄení tÅ™eba ÄtyÅ™ku, protože jinak, kdybych dostala pÄ›tku, tak by to byl opravdu veliký problém. A já bych potom neprolezla do dalšího roÄníku. Å koda, že informaÄní technologie je tak složitá. 

Author:
Category: IT

Capl

Spousta lidí na tom není zrovna valně. Ale to neznamená, že jsou tito předurčeni k nezáviděníhodnému životu. Náš web jim přece mnohé usnadní.