Capl

Spousta lidí na tom není zrovna valně. Ale to neznamená, že jsou tito předurčeni k nezáviděníhodnému životu. Náš web jim přece mnohé usnadní.

Hodinky a budíky

November 23rd, 2023


Myslím si, že technika je spíše doménou mužů. Myslíte si, že tohle je pravda, když nÄ›komu Å™eknu, že mÄ› baví technika anebo že také opravuji i hodinky a budíky, tak si skoro každý klepe na Äelo. NÄ›kdo mi dokonce ani nechce věřit, že já se starám o to, aby hodinky anebo budíky skvÄ›le fungovaly. Ano, tahle malá technika, tato drobná technika mÄ› moc baví. Je to taková precizní práce. Je to spíše taková piplaÄka, jak říkají moji rodiÄe a také moji prarodiÄe nebo mí přátelé. Jenomže mÄ› tohle baví. A vy se nyní jistÄ› asi ptáte, jak můžu mít kÅ¡efty, když opravuji hodinky a budíky, když právÄ› tyto dvě důležité vÄ›ci jsou v mobilním telefonu.

Doma mám hodně budíků.

Je pravda, že sice v mobilním telefonu je téměř vÅ¡echno a že tam je i kalkulaÄka nebo fotoaparát Äi kamera a že rozhodnÄ› tam je také budík nebo stopky a také hodiny. Já vím, že tohle je pravda, ale právÄ› v posledních pÄ›ti letech lidé spíše vyhledávají takové ty klasické hodinky, které se tÅ™eba nosily pÅ™ed padesáti lety. Ani nevíte, jak moc jsem ráda, ale také vám Å™eknu, že i pÅ™edtím jsem vůbec nemÄ›la nouzi o práci. Spíše za mnou chodili lidé, kteří tÅ™eba nÄ›kde na půdÄ› anebo po prarodiÄích anebo po rodiÄích naÅ¡li nÄ›jaké hodinky nebo budíky anebo veliké hodiny.

Opravuj drobnou techniku a budíky.

A tÅ™eba technika neÅ¡la, budíky potÅ™ebovaly jenom vymÄ›nit baterku anebo poupravit, protože tÅ™eba ruÄiÄky byly zohlé anebo už to nefungovalo tak, jak by si lidé pÅ™edstavovali a jak by si lidé přáli. Byla jsem opravdu nadÅ¡ená. Také musím říct, že opravdu kÅ¡efty mi Å¡ly, a také jsem mÄ›la nastavené ceny tak, aby to vÅ¡em vyhovovalo. Myslím si, že takováto technika, takováto drobná technika by tak sice vÅ¡em nevyhovovala, ale Å™eknu vám, že je opravdu hodnÄ› důležitá. Jak jsem se dozvÄ›dÄ›la, že v poslední dobÄ› je opravdu mnoho kurzů, kde vás právÄ› nauÄí opravovat hodinky. Říkala jsem si, že kdyby tohle nÄ›kdy chtÄ›la dÄ›lat moje dcera anebo můj syn, že budu opravdu nadÅ¡ená, protože v poslední dobÄ› je tato práce vyhledávaná a tÄ›chto lidí je málo. Kteří by umÄ›li opravit tuto drobnou techniku, jako jsou například hodinky anebo budíky. 

Capl

Spousta lidí na tom není zrovna valně. Ale to neznamená, že jsou tito předurčeni k nezáviděníhodnému životu. Náš web jim přece mnohé usnadní.