Capl

Spousta lidí na tom není zrovna valně. Ale to neznamená, že jsou tito předurčeni k nezáviděníhodnému životu. Náš web jim přece mnohé usnadní.

Jak s dětmi dělat domácí úkoly a jak je motivovat, aby je dělaly s nadšením?

December 6th, 2023


Domácí úkoly dÄ›ti obvykle obtěžují, nevÄ›nují jim tolik pozornosti, což může být problém. Jak se k tomu musí postavit rodiÄe? Jak dÄ›ti motivovat? 

Jak s dětmi dělat domácí úkoly a jak je motivovat, aby je dělaly s nadšením? 

Domácí úkoly nejsou u dÄ›tí oblíbené, vÄ›tÅ¡ina dÄ›tí chce mít po příchodu ze Å¡koly svůj klid, dÄ›ti se chtÄ›jí vÄ›novat svým oblíbeným Äinnostem a dost Äasto úkoly zatajují nebo se pÅ™i nich příliÅ¡ nesnaží. Úkolem rodiÄů urÄitÄ› není, dÄ›lat domácí úkoly za dÄ›ti, ale každý rodiÄ by mÄ›l úkoly každý den kontrolovat, případnÄ› je psát spoleÄnÄ› s dítÄ›tem. Jak dítÄ› motivovat, aby úkoly bralo vážnÄ› a aby je to i bavilo? Domácí úkoly, zejména u dÄ›tí na prvním stupni, jsou snadné, rychlé, ale dítÄ›ti hodnÄ› pomáhají v pochopení probíraného uÄiva. Pokud jsou ale u vás doma úkoly dÄ›lány s donucením a Äasto se u toho kÅ™iÄí, je to Å¡patnÄ›. 

děti ve škole

Jak moc je domácí příprava důležitá? 

I když dÄ›ti chodí do Å¡koly, aby se tam uÄily, není pravdou, že doma se už uÄit nemusí, i když jim to ve Å¡kole jde. Každý z nás má své povinnosti, i rodiÄe po příchodu ze zamÄ›stnání ihned nesednou na gauÄ, ale mají své povinnosti. A tak i dÄ›ti je tÅ™eba vést k tomu, že odchodem ze Å¡koly jejich povinnosti nekonÄí. JistÄ›, domácí uÄení je nÄ›co jiného, než domácí úkoly, ale i ty se plnit musí. OvÅ¡em Å™adÄ› dÄ›tí se již do úkolů nechce, Äasto úkoly zatajují nebo je odkládají, nevÄ›nují jim dostatek pozornosti a to pak může znamenat problém. Úkolem rodiÄů je dohlédnout na splnÄ›ní domácího úkolu, musí je ale i kontrolovat, zda jsou v pořádku a hlavnÄ› by mÄ›li dÄ›tem plnÄ›ní domácích úkolů zpříjemnit. Ale jak? 

Domácí úkoly dÄ›tem usnadňují pochopení látky, ale také je pÅ™ipravují na to, že povinnosti se plnit musí a to v každém vÄ›ku. Za nesplnÄ›ní úkolu pak hrozí dÄ›tem poznámky nebo Å¡patná známky, což by je také mÄ›lo motivovat k tomu, aby je plnily. Co ale mohou udÄ›lat rodiÄe? 

domácí úkoly

Domluvte si pravidla 

Je tÅ™eba dÄ›tem dát pravidla, úkoly si mohou plnit ihned po příchodu ze Å¡koly nebo až veÄer například poté, co se vrátí z venku, z návÅ¡tÄ›vy od kamaráda nebo poté, co si zahrají oblíbenou hru Äi se podívají na film nebo pohádku. Vždy si ale stanovte jasnÄ›, kdy to bude. Pokud dítÄ› v nÄ›Äem plave Äi se Å¡kolou teprve zaÄíná, úkoly vždy dÄ›lejte spoleÄnÄ›, u starších dÄ›tí postaÄí, když vÅ¡e řádnÄ› zkontrolujete. OvÅ¡em dÄ›ti musí vÄ›dÄ›t, kdy je na úkoly vhodná doba. 

Také se domluvte, zda budete úkoly dÄ›lat spoleÄnÄ› nebo budete jen kontrolovat jejich správnost. Můžete si tak uÅ¡etÅ™it Å™adu nepříjemností, hádek nebo kÅ™iku. Pokud se u domácích úkolů kÅ™iÄí nebo pokud dÄ›ti příliÅ¡ rodiÄ kárá za to, že dÄ›lá nÄ›co Å¡patnÄ›, obvykle dojde k tomu, že dítÄ› úkoly plnit doma nechce. 

Capl

Spousta lidí na tom není zrovna valně. Ale to neznamená, že jsou tito předurčeni k nezáviděníhodnému životu. Náš web jim přece mnohé usnadní.