Capl

Spousta lidí na tom není zrovna valně. Ale to neznamená, že jsou tito předurčeni k nezáviděníhodnému životu. Náš web jim přece mnohé usnadní.

Hračky pro děti i dospělé

December 7th, 2023


Už pro dÄ›ti pÅ™edÅ¡kolního vÄ›ku je nabídka interaktivních elektronických stavebnic bohatá. ObzvláštÄ› ty, které lze po sestavení vÅ¡ech dílů zapnout a pomocí tlaÄítka rozpohybovat. Pomocí tužkových baterií je možné tuto interaktivní stavebnici posunout do další úrovnÄ› poznání a rozvinout tak nejen dÄ›tské motorické schopnosti. Ale rovněž podpoÅ™it fantazii. StejnÄ› tak solární stavebnice Robot. Která je už urÄena pro dÄ›ti Å¡kolního vÄ›ku. Už její oznaÄení – 13 v 1 – naznaÄuje, že umožní tvorbu tÅ™inácti různých modelů. KonstrukÄní formy jsou rozdÄ›leny. V prvním se skládá panel, který využívá motor na sluneÄní energii. Ve druhém se už dÄ›ti uÄí na dalších modelech využití sluneÄné energie oproti té elektrické.

Elektrické hraÄky

Tajemství elektroniky Dromader, nabízí v jedné krabici pÄ›t set experimentů. Tuto stavebnici nejvíce ocení chlapci a velmi rádi se k nim pÅ™idávají i tatínkové. Kteří se pÅ™i zapojování elektrických obvodů, zvukových a svÄ›telných zdrojů, pÅ™epínaÄů Äi dokonce motorů rádi navracejí do dob, kdy základy elektrotechniky sami zaÄali objevovat. Maketová stavebnice hybridního motoru nejenže umožní stavbu motoru, ale zároveň možnost zjistit, jak funguje. Asi po tÅ™ech hodinách vznikne přímo pod rukama plnÄ› funkÄní model. Který už bÄ›hem montáže zprostÅ™edkuje tolik potÅ™ebné technické znalosti. Pomocí tlaÄítka je možné rozsvítit zapalovací jiskry, rozpohybovat písty smÄ›rem nahoru i dolů. A pohon simulovat v potÅ™ebném režimu.

Stavebnice

Dvoumístné elektrické autíÄko Ragil Jeep je snem vÅ¡ech dÄ›tí, kteří rády rádi zažívají dobrodružství. Je vybaveno mÄ›kkou sedaÄkou, která je odpružena. A umožnÄ›na je jízda vpÅ™ed i vzad. Velkou výhodou je možnost jeho ovládání dálkovým ovladaÄem. ÄŒtyÅ™i rychlosti lze přímo ovládat plynovým pedálem. Vybaveno je dvÄ›ma motory a jedním na volantu. Dokonale je v tomto elektrickém zázraku nastaven klakson na palubovce. A nejen on. Zvuk nastartovaného motoru, svítící zadní i pÅ™ední svÄ›tla i jejich vypínaÄ, moderní hudební panel i s regulátorem hlasitosti. Radost, kterou dÄ›tem dobÅ™e zvolenou hraÄkou s elektrickým  udÄ›láte, bude veliká.

Capl

Spousta lidí na tom není zrovna valně. Ale to neznamená, že jsou tito předurčeni k nezáviděníhodnému životu. Náš web jim přece mnohé usnadní.