Capl

Spousta lidí na tom není zrovna valně. Ale to neznamená, že jsou tito předurčeni k nezáviděníhodnému životu. Náš web jim přece mnohé usnadní.

Učitelé se čím dál častěji uchylují k finančně méně náročným výletům

February 4th, 2023


NÄ›které dÄ›ti na Å¡kolní výlet prostÄ› nejezdí. Ne, že by nechtÄ›ly, ale nemohou. Problém vÄ›tÅ¡inou pÅ™edstavují peníze – zvláštÄ› v případÄ›, že se jedná o aktivitu delší než jeden den, tedy s nutností nocování a případného stravování se. Pokud totiž dÄ›ti vyrazí pouze na jeden den, jídlo si vÄ›tÅ¡inou vezou s sebou v batůžku nebo chlebníku, takže zaplatí pouze za dopravu a případné vstupy do hradů, zámků, muzeí Äi dalších pamÄ›tihodností.

Zkuste to s námi!

SpoleÄnost RIKITAN, organizující a plnÄ› zajiÅ¡Å¥ující Å¡kolní výlety, se proto rozhodla nabízet vÅ¡em dÄ›tem dostupnou formu této mimoÅ¡kolní aktivity. PÅ™i pohledu na naÅ¡e webové stránky zjistíte, že Äástky za jednodenní výlety, maximálnÄ› nabité programem, se pohybují v cenové relaci od 200 korun pro ty nejmenší, po zhruba 400 korun pro nejstarší žáky základních Å¡kol a stÅ™ední ch Å¡kol. Cena výletu se samozÅ™ejmÄ› liší v závislosti na množství aktivit, pro které se uÄitel rozhodne a které si zvolí, a samozÅ™ejmÄ› také od toho, jestli zvolí výlet jednodenní nebo dvoudenní s pÅ™espáním.

Author:
Category: Uncategorized

Capl

Spousta lidí na tom není zrovna valně. Ale to neznamená, že jsou tito předurčeni k nezáviděníhodnému životu. Náš web jim přece mnohé usnadní.