Capl

Spousta lidí na tom není zrovna valně. Ale to neznamená, že jsou tito předurčeni k nezáviděníhodnému životu. Náš web jim přece mnohé usnadní.

Složité počítače

December 23rd, 2023


Když se Å™ekne informaÄní technologie, tak co si pod tím pÅ™edstavíte? SamozÅ™ejmÄ›, že mnoho lidí si pod tím pÅ™edstaví poÄítaÄ. Abych se pÅ™iznala, tak já jsem si dříve pod tím pÅ™edstavovala, že informaÄní technologie je nÄ›co, co je jenom pro opravdové profesionály. Protože už jenom takový ten samotný název vypovídá, že je to jenom pro nÄ›koho, kdo je specialista. Je to jednoznaÄnÄ› nÄ›jaký profesionál a od toho jsou také vysoké Å¡koly anebo různé technické univerzity, kde se lidé uÄí informaÄní technologii. V dneÅ¡ní dobÄ› už je informaÄní technologie opravdu hodnÄ› vyspÄ›lá. MnÄ› samotnou by opravdu velice zajímalo, co vlastnÄ› se s informaÄní technologií dÄ›lá.

Technologie jsou pro mě moc složité.

Na vysoké Å¡kole, kde jsem dÄ›lala zdravotnickou Å¡kolu, tak jsem také chodila samozÅ™ejmÄ› radÄ›ji do informaÄní technologie. Byla to informatika, kdy jsme se uÄili zacházet s poÄítaÄem. Také jsme se tam uÄili různé kreace na poÄítaÄi, anebo umÄ›t zacházet s tím, abychom potom nÄ›co vÄ›dÄ›li. Také jsme se tam uÄili dÄ›lat vlastní webové stránky, jenomže na tomhle jsem úplnÄ› pohoÅ™ela. AbsolutnÄ› jsem nevÄ›dÄ›la, jak vytvoÅ™it na poÄítaÄi vlastní webové stránky anebo jsem také neumÄ›la různé vÄ›ci, které se tÅ™eba týkaly tabulek a podobnÄ›. NeumÄ›la jsem tÅ™eba do tabulek vepsat Äísla, aby potom se násobila a podobnÄ›.

Udělat webové stránky neumím.

Aby to vlastnÄ› bylo jako postupnÄ›. A tabulky anebo excel anebo Word. Tohle vÅ¡echno pro mÄ› byly absolutnÄ› Å¡panÄ›lské vesnice. Vůbec jsem tohle nevÄ›dÄ›la. Bylo to pro mÄ› velice složité, takže jsem ráda, že tohle byl na vysoké Å¡kole jenom kurz. Tímto kurzem jsem samozÅ™ejmÄ› neproÅ¡la, ale vysokou Å¡kolu zdravotnickou jsem udÄ›lala opravdu perfektnÄ›. Tohle mi Å¡lo, ale nyní uvažuji, že bych se asi znovu pÅ™ihlásila opÄ›t do nÄ›jakého kurzu, kde bych se nauÄila zacházet lépe s poÄítaÄem, protože nÄ›jak mÄ› to láká. Navíc umÄ›lá inteligence je docela zajímavá, takže si myslím, že je správný Äas na uÄení se na poÄítaÄi.

Author:
Category: IT

Capl

Spousta lidí na tom není zrovna valně. Ale to neznamená, že jsou tito předurčeni k nezáviděníhodnému životu. Náš web jim přece mnohé usnadní.