Capl

Spousta lidí na tom není zrovna valně. Ale to neznamená, že jsou tito předurčeni k nezáviděníhodnému životu. Náš web jim přece mnohé usnadní.

Jak si poradit s bolestí zad? Cvičte a naučte se správně sedět!

October 4th, 2023


Pokud máte hodnÄ› sedavé zamÄ›stnání, jistÄ› se s bolestí zad potýkáte pomÄ›rnÄ› Äasto. Záda bolí spousty lidí, ale jak si od bolesti ulevit? NauÄte se to.

Jak si poradit s bolestí zad? CviÄte a nauÄte se správnÄ› sedÄ›t! 

Pokud máte málo pohybu, hodnÄ› sedíte a u toho se vÅ¡elijak hrbíte nebo se naopak až moc pÅ™etěžujete pÅ™i fyzické námaze, bolesti zad vám nejspíš nebudou cizí. SamozÅ™ejmÄ›, že bolesti zad mohou mít nejrůznÄ›jší příÄiny, obvykle nás bolí právÄ› proto, že se neumíme pravidelnÄ› a vhodnÄ› hýbat a také proto, že se pÅ™i sezení kroutíme a hrbíme. Mnoho lidí tak s bolestmi zad má velké zkuÅ¡enosti, obvykle chvíli trvá, než se ÄlovÄ›k bolestí zbaví. Je tÅ™eba cviÄit a dávat si pozor na držení tÄ›la. Vždy pokud trvají bolesti zad delší dobu nebo se stav zhorÅ¡uje, je ale lepší zajít na prohlídku k lékaÅ™i. Můžete si ale pÅ™edem zkusit jeÅ¡tÄ› od bolesti troÅ¡ku odpomoct. 

masáž zad

Akutní bolesti zad 

Pokud záda zaÄnou bolet opravdu hodnÄ›, ÄlovÄ›ka to omezuje i v běžném životÄ›. Takže samozÅ™ejmÄ› můžete jako první zkusit bolavá místa natřít mastí proti bolesti z lékárny, výjimeÄnÄ› se asi nevyhnete ani prášku od bolesti, ale opravdu je nutné zaÄít problém Å™eÅ¡it. Je tÅ™eba zaÅ™adit správné cviky na záda, ty je nutné opakovat každý den. Také je vhodné navÅ¡tívit rehabilitace, můžete si zajít na masáž nebo vyhledat fyzioterapeuta. Ten vám navíc poradí i cviky, které uleví právÄ› od vaÅ¡eho problému se zády. Jak již bylo Å™eÄeno, příÄinu může být u každého jiná. 

No a pokud se pak s bolestmi potýkáte ÄastÄ›ji, budete muset také cviÄit pravidelnÄ› a každý den, je vhodné zkusit rovněž plavání a celkovÄ› je tÅ™eba více se hýbat, chodit pěšky nebo sportovat. Správná životospráva a pohyb vám pomohou. 

bolest zad

ProÄ záda bolí 

Musíte zjistit, proÄ bolí záda právÄ› vás, jakou to má příÄinu, s tím pomůže jedinÄ› opravdu odborník. Ale obvykle jde o to, že ÄlovÄ›k zapomíná na správné držení tÄ›la, má Å¡patnou pracovní židli nebo se právÄ› moc Äasto nehýbe. Bolesti zad ale pramení i z prochladnutí, na vinÄ› může být prodÄ›laný úraz a urÄitÄ› pozor i na obezitu. Do pár dní běžné bolesti zad vÄ›tÅ¡inou odeznívají. 

Capl

Spousta lidí na tom není zrovna valně. Ale to neznamená, že jsou tito předurčeni k nezáviděníhodnému životu. Náš web jim přece mnohé usnadní.