Capl

Spousta lidí na tom není zrovna valně. Ale to neznamená, že jsou tito předurčeni k nezáviděníhodnému životu. Náš web jim přece mnohé usnadní.

Pro radost dětí

May 4th, 2023


V souÄasnosti sice vÄ›tÅ¡ina dÄ›tí dává pÅ™ednost hrám poÄítaÄovým, dobÅ™e zvolená hra desková pÅ™inese hodnÄ› radosti nejen jim, ale i celé rodinÄ›. A mnohdy i kamarádům, kteří si rádi pÅ™icházejí si ji spoleÄnÄ› zahrát. Pro milovníky legendární postavy, která je zavedla do svÄ›ta kouzel nejen v knižní podobÄ›, tak i na filmovém plátnÄ›, je nová verze párty hry Time´s Up! Harry Potter. Tuto hru si může najednou zahrát až dvanáct přátel, kteří se rozdÄ›lí do dvou týmů. Úkolem je bÄ›hem tří kol zvoleným zástupcem popsat, nebo názornÄ› pÅ™edvést co nejvÄ›tší množství pojmů Harryho Pottera, které jsou na kartách. TÅ™i úrovnÄ› obtížnosti se 440 pojmy z kouzelnického svÄ›ta jsou pro vÅ¡echny hráÄe velkou výzvou. Z nichž vítÄ›zem se stává ten opravdu nejvÄ›tší fanouÅ¡ek Harryho Pottera.

Hrajeme si

Další v Å™adÄ› oblíbených deskových her je týmová a vÄ›domostní Rada nad zlato. Kterou může hrát najednou až osm hráÄů. V této hÅ™e je sice nutné prokázat hodnÄ› znalostí, ale zároveň je potÅ™eba využít i taktické dovednosti. Které umožní blafovat a protihráÄe pÅ™ivést na scestí. DevÄ›t set otázek je rozdÄ›leno do dvaceti okruhů. Ve kterých je zahrnuto opravdu mnohé. Od znalosti zemÄ›pisných, dÄ›jepisných Äi  biologických. Po ty neobvyklé jako je UFO a další záhady, které se objevují ve vÅ¡ech koutech svÄ›ta. SouÄástí hry je kromÄ› herního plánu devÄ›t karet týmů, osm karet s pÅ™ehledem, osm popisovacích destiÄek s popisovaÄi, osm žetonů hráÄů, dvacet tÅ™i Sil a ÄtyÅ™icet okruhů. 

Deskové hry na cesty

Jednou z verzí Å™ady deskových her Tipni si je oblíbená ta Na cesty. Která nabízí dobrou zábavu i bÄ›hem Äasu stráveného ve vlaku Äi autobusu. NekoneÄný vesmír lze sice hrát samostatnÄ›, ale je možné i kombinovat s dalšími tématy. Je zaruÄeno, že u každé z nich se formou hry dostane hodnÄ› otázek, které vÅ¡em hráÄům rozÅ¡iÅ™ují obzory. Å edesát tÅ™i karet se sto devadesáti osmi otázkami vÅ¡echny provede NekoneÄným vesmírem bÄ›hem hodiny. Znalostí poÄtu stupňů Celsia, které jsou naměřeny na nejteplejší planetÄ› SluneÄní soustavy Äi kolik svÄ›telných minut je ZemÄ› vzdálená od Slunce. Anebo jakou rychlostí vanou nejrychlejší vÄ›try na Saturnu.

Author:
Category: Hry

Capl

Spousta lidí na tom není zrovna valně. Ale to neznamená, že jsou tito předurčeni k nezáviděníhodnému životu. Náš web jim přece mnohé usnadní.