Capl

Spousta lidí na tom není zrovna valně. Ale to neznamená, že jsou tito předurčeni k nezáviděníhodnému životu. Náš web jim přece mnohé usnadní.

Rodičovství a děti

May 26th, 2023


Je logické, že když máte malé dÄ›ti, že se také v nÄ›Äem musíte opravdu hodnÄ› omezit, a to například v tom, že tÅ™eba když vaÅ¡e dítÄ› onemocní, že se o nÄ›j také budete muset samozÅ™ejmÄ› postarat. Od toho jsou právÄ› rodiÄe a myslím si, že v tomhle zastupují hlavnÄ› maminky. Abych se pÅ™iznala, tak já osobnÄ› patřím k té skupinÄ› lidí, kteří spíše dbají na to, aby vÅ¡echno bylo takové vyrovnané, aby jak maminky, tak i tatínkové mÄ›li stejnou úlohu. SamozÅ™ejmÄ› na druhou stranu je ale opravdu logické, když tÅ™eba muž chodí do práce anebo jeÅ¡tÄ› na brigády a žena je doma anebo na rodiÄovské dovolené. Tohle já zase beru tak, že žena by se mÄ›la dbát co nejvíce starat o dítÄ› než tÅ™eba právÄ› její partner anebo manžel.

Syn miluje hraÄky.

Já totiž chápu, že když muž je opravdu hodnÄ› pracovnÄ› vytížený, že by opravdu nechtÄ›li pÅ™ijít tÅ™eba po dvanáctihodinové Å¡ichtÄ› domů, a jeÅ¡tÄ› se potom tÅ™eba dvě nebo tÅ™i hodiny starat o dítÄ›. Tohle tedy ne. Tohle zastávám i já. A v tomhle bych se zastala i mužů. JednoduÅ¡e si myslím, že když muž pÅ™ijde opravdu například z noÄní z práce, že by se urÄitÄ› nechtÄ›l starat ráno o dítÄ›. Myslím si, že kdo si pořídí dÄ›ti, tak také musí poÄítat s tím, že bude muset nÄ›co oželet anebo také bude mít různé povinnosti.

Jsem ráda za syna.

RodiÄovství je také opravdu veliká povinnost a také zodpovÄ›dnost. A rodiÄovství je radost i starost. ÄŒlovÄ›k si musí uvÄ›domit, že když si pořídí dítÄ›, že to není hraÄka anebo že to není nÄ›co, co jednoduÅ¡e může odložit, tÅ™eba že to odloží, když se mu to už nebude hodit, tohle rozhodnÄ› nepÅ™ipadá v úvahu. Mnoho lidí si myslí, že tÅ™eba když mají malé dÄ›ti, že je to opravdu veliká zábava. SamozÅ™ejmÄ› že je to zábava, ale také ÄlovÄ›k si musí uvÄ›domit, že se musí o dÄ›ti samozÅ™ejmÄ› svÄ›domitÄ› starat. Jinak potom hrozí nÄ›jaký postih. Já jsem opravdu ráda za svého syna, kterého už mám sedm let a myslím si, že jsem opravdu skvÄ›lá máma. 

Author:
Category: Děti

Capl

Spousta lidí na tom není zrovna valně. Ale to neznamená, že jsou tito předurčeni k nezáviděníhodnému životu. Náš web jim přece mnohé usnadní.