Capl

Spousta lidí na tom není zrovna valně. Ale to neznamená, že jsou tito předurčeni k nezáviděníhodnému životu. Náš web jim přece mnohé usnadní.

Namísto do posilovny na zahradu

December 30th, 2022


Práce na zahradÄ› jsou ideálním způsobem, jak nejen utužit svoje zdraví pohybem na zdravém vzduchu. Ale po vykonané aktivitÄ› si dopřát zasloužený relax. PÅ™estože v souÄasné dobÄ› už nejsou zahradní práce rozdÄ›leny na ryze ženské Äi ryze, jsou ty s lopatou a rýÄem pro muže vhodnÄ›jší. Tím, že se k údržbÄ› trávníků už dneska využívají jak elektrické, tak akumulátorové a benzínové sekaÄky, Äasto už tuto zahradní Äinnost vykonávají i ženy. Pro muže tak pÅ™ipadají práce silové, pÅ™i kterých si procviÄí celé tÄ›lo. Aniž by museli navÅ¡tívit posilovnu. A pÅ™esto se zapotí. Navíc si pÅ™i tÄ›chto namáhavých snižují výskyt civilizaÄních chorob.

Zahradní práce

ZahradniÄení je jedním z nejlepších způsobů, jak vyvážit negativní dopad na duÅ¡evní, ale i fyzické zdraví pÅ™i souÄasném sedavém způsobu života. PÅ™irozený pohyb, pÅ™i kterém muži zapojí vÅ¡echny svaly, je jak Å¡típání dÅ™eva, tak rytí záhonů Äi hloubení jam pÅ™ed sázením nových stromů Äi keřů. Pokud je velikost zahrady rozmÄ›rnÄ›jší a vzhledem k chovu domácích zvířat je potÅ™eba trávu kosit klasickým způsobem, je rovněž tÄ›lu dopřáno celkové zatížení. A poté, pÅ™i suÅ¡ení sena rovněž. A stejnÄ› tak pÅ™i údržbÄ› oplocení. AÅ¥ už je to pletivové, dÅ™evÄ›né Äi kovové. V urÄitém rytmu je potÅ™eba nátÄ›ry obnovit a tím si dopřát poctivý tÄ›locvik.

Odměna za práci

Snad nejvÄ›tší devízou pÅ™i jakémkoliv kutilství, aÅ¥ už je to údržba zahrady, pÄ›stování okrasných kytek Äi zpracovávání ovoce a zeleniny, je obzvláštÄ› ve vyšším vÄ›ku zdravá psychika. ObzvláštÄ› v podzimním Äase, kdy je potÅ™eba zahradu zazimovat. Hrabání listí a oÅ™ez pÅ™erostlých vÄ›tví bývá výhradní aktivitou mužů. StejnÄ› jako údržba bazénu, jeho ÄiÅ¡tÄ›ní a zakrytí vhodnou plachtou. Kterou je zamezeno zneÄiÅ¡tÄ›ní vody v zimních mÄ›sících. Ve kterých je nedocenitelná možnost si s vnuky vyrobit dÅ™evÄ›né budky pro ptáky, stavÄ›t makety lodí Äi letadel, opravit kolo. A nenásilnou formou je seznámit s Äinnostmi, které je v dospÄ›losti Äekají.

Author:
Category: Muži

Capl

Spousta lidí na tom není zrovna valně. Ale to neznamená, že jsou tito předurčeni k nezáviděníhodnému životu. Náš web jim přece mnohé usnadní.