Capl

Spousta lidí na tom není zrovna valně. Ale to neznamená, že jsou tito předurčeni k nezáviděníhodnému životu. Náš web jim přece mnohé usnadní.

Děti je třeba vést k pohybu od malička – Jak dítě namotivovat a pohyb mu zpříjemnit?

December 30th, 2022


Dnešní děti pohyb moc neláká, hledají si jinou zábavu a mnohem raději doma sedí a hrají hry nebo jsou na mobilu. Chcete své děti motivovat k pohybu? 

DÄ›ti je tÅ™eba vést k pohybu od maliÄka – Jak dítÄ› namotivovat a pohyb mu zpříjemnit? 

Pokud dítÄ› k nÄ›Äemu nutíme, obvykle se doÄkáme úplnÄ› opaÄného efektu, než je náš zámÄ›r. ZvláštÄ› malé dÄ›ti se umí pořádnÄ› zatnout, pokud cítí nátlak ze strany rodiÄe, dÄ›lají si vÄ›ci po svém. Je to tak v chování ale i v jiných vÄ›cech. DÄ›ti by se vÅ¡ak hýbat mÄ›ly, nejen ve Å¡kole v rámci tÄ›lesné výchovy, ale i ve svém volném Äase. SamozÅ™ejmÄ› je to důležité pro jejich vývoj, ale i pro zdraví. Jak dítÄ› zvednout z gauÄe a ukázat mu, že i pohyb může být zábava? 

děti na hřišti

Hýbat se dítě musí od mala

Pokud je líný rodiÄ, bude líné i dítÄ›, tedy vÄ›tÅ¡inou. Pokud totiž s dítÄ›tem od maliÄka nepodnikáme nic aktivního, nikdy ho to k tomu nebude pÅ™irozenÄ› táhnout, proÄ? Protože pokud i rodiÄ radÄ›ji sedí doma na gauÄi, než aby si vyÅ¡el ven na procházku, dítÄ›ti bude pak pÅ™ipadat, že sedÄ›t doma je prostÄ› normální, v pořádku a pÅ™irozené. SamozÅ™ejmÄ›, že každé dítÄ› nemůže být sportovcem tÄ›lem i duší, nemusíte doma vychovávat budoucího vrcholového sportovce, nemusíte dítÄ› hlásit do kroužku, kde se bude pÅ™ipravovat na závody, ale je tÅ™eba mu ukázat, že nelze pořád jen sedÄ›t právÄ› na tom gauÄi. DÄ›ti rády koukají na televizi, sledují pohádky nebo videa, pozdÄ›ji zaÄnou hrát hry. To vÅ¡echno mohou, ale urÄitÄ› ne celý den, ne vždy ve svém volném Äase. Již od maliÄka se tedy snažte dítÄ› rozhýbat, tak aby ho to bavilo. 

skákací hrad

Běžte spoleÄnÄ› ven 

I pohyb ale musí bavit, nemÄ›l by být nutným zlem. Pokud dítÄ› jeÅ¡tÄ› nechodí do Å¡koly Äi Å¡kolky, je to jen na rodiÄích. Běžte spoleÄnÄ› ven, choÄte na procházky nebo jezdÄ›te na kole Äi koleÄkových bruslích. I bÄ›hem procházky se můžete s dítÄ›tem skvÄ›le pobavit, v lese si můžete zahrát hru nebo můžete procházku pojmout tak, že se vydáte do lesa nakrmit hladové zvířátka. DÄ›ti, které už jsou dost velké na to, aby samostatnÄ› navÅ¡tÄ›vovaly nÄ›jaký kroužek, se snažte pÅ™ihlásit tam, kde ho to bude bavit. Spousta dÄ›tských kroužků je jen o tom, že se tam dÄ›ti schází pravidelnÄ› a bÄ›hem hodinové lekce si hrají a pÅ™itom sportují, pro kluky je obvykle snazší najít vhodný sport, dívky mohou chodit tÅ™eba tancovat, ale hledejte takový kroužek, aby na dÄ›ti nebyl vyvíjen tlak. To zpoÄátku staÄí, pozdÄ›ji si dítÄ› samo Å™ekne, zda ho to baví a zda se chce posouvat dál. 

Author:
Category: Děti

Capl

Spousta lidí na tom není zrovna valně. Ale to neznamená, že jsou tito předurčeni k nezáviděníhodnému životu. Náš web jim přece mnohé usnadní.