Capl

Spousta lidí na tom není zrovna valně. Ale to neznamená, že jsou tito předurčeni k nezáviděníhodnému životu. Náš web jim přece mnohé usnadní.

Jezděte bezpečně

December 30th, 2022


HodnÄ› lidí má v dneÅ¡ní dobÄ› automobil. Ale vÄ›dÄ›li jste tÅ™eba, že už i jedna rodina má tÅ™eba doma tÅ™i i více automobilů? Nevím jak vy, ale mÄ› tohle pÅ™ijde opravdu hodnÄ› zbyteÄné. TÅ™eba nejvíce zbyteÄné mi pÅ™ijde, tÅ™eba když jsou v rodinÄ› ÄtyÅ™i Älenové a vÅ¡ichni ÄtyÅ™i lidé mají své auto. Opravdu pak nevím, kde by tÅ™eba mohli vÅ¡ude parkovat. Dokážete si pÅ™edstavit, kdyby jste tÅ™eba bydleli v bytÄ› o velikosti tÅ™eba ÄtyÅ™i plus jedna a potom byste jeÅ¡tÄ› museli hledat nÄ›jaké místo, kde byste parkovali auta?

Bílá auta nejsou na škodu.

Podle mého názoru tohle musí být opravdu hodnÄ› složité a také nároÄné, proto jsem si Å™ekla, že tÅ™eba na jednu rodinu, tÅ™eba kde jsou ÄtyÅ™i nebo pÄ›t lidí, tak by v pohodÄ› staÄila dvÄ› auta. Já vím, že mnoho lidí se mnou nebude souhlasit, že tohle je tÅ™eba například úplná blbost, jenomže když to tak vezmete, tak finanÄnÄ› se vám to nevyplatí. VždyÅ¥ musíte platit pojistku na automobil a tak podobnÄ› a další výdaje. To také nemluvím o tom, že tÅ™eba když nÄ›kdo nÄ›kam pojede a bude potom potÅ™ebovat nÄ›koho s sebou, tak ten druhý nebude moct jet, protože on vlastnÄ› už bude mít automobil. Podle mÄ› tohle je docela takové hodnÄ› nepraktické.

Na jízdu vždy opatrně.

Sice samozÅ™ejmÄ› zase chápu, že tÅ™eba když je rodina a každá bydlí nÄ›kde jinde a rodina už nežije pod jednou stÅ™echou, tak je potom logické, že tÅ™eba ta rodina bude chtít, aby mÄ›l každý svoje auto. PÅ™eci nebude nÄ›kdo jenom kvůli tomu, aby si už nepořídil nové auto, tak nebude pÅ™ece kvůli tomu jezdit autobusem a nebo vlakem. Nebude takhle jezdit, když tÅ™eba bude mít Å¡anci mít automobil. OvÅ¡em jsou tady ale zase lidé, kteří tÅ™eba by si moc přáli mít automobil, ale zase nemohou. TÅ™eba na to vůbec nemají finance a nebo nejsou zdravotnÄ› způsobilí a nebo tÅ™eba udÄ›lali nÄ›jaký vážný dopravní pÅ™estupek v automobilu a potom už nemůžou mít Å™idiÄské oprávnÄ›ní. A nebo ho tÅ™eba mají na dva nebo na tÅ™i roky omezený. 

Capl

Spousta lidí na tom není zrovna valně. Ale to neznamená, že jsou tito předurčeni k nezáviděníhodnému životu. Náš web jim přece mnohé usnadní.