Capl

Spousta lidí na tom není zrovna valně. Ale to neznamená, že jsou tito předurčeni k nezáviděníhodnému životu. Náš web jim přece mnohé usnadní.

Málem jsem podváděla

November 4th, 2023


Málem jsem podvádÄ›la. Mýlila jsem se a to je vÅ¡e, ani se nebudu snažit pÅ™edstírat, že to bylo pochopitelné a dá se to omluvit. Neexistuje žádná omluva, žádné ospravedlnÄ›ní, nic. Mýlila jsem se a to je vÅ¡e. Cítila jsem se kvůli tomu tak Å¡patnÄ› a provinile, že jsem to Å™ekla svému manželovi. Nemohla jsem jen pÅ™edstírat, že je vÅ¡echno v pořádku. Mluvili jsme spolu, byl naÅ¡tvaný, ale nakonec Å™ekl, že je to v pořádku, málem jsem podvádÄ›la, ale podle jeho slov “ve skuteÄnosti se nic nestalo” a od toho bychom se posunuli. VÄera jsme byli u kamaráda a pÅ™iÅ¡lo téma podvádÄ›ní. RozÄiloval se a zbytek noci se mnou sotva mluvil, a přísahám, že kdykoli se na mÄ› podíval, vypadal znechucenÄ›.

par

Jak si asi dokážete pÅ™edstavit, není úplnÄ› snadné se posunout dál. VÄ›ci jsou mezi námi divné. Sex byl jedinou stálou vÄ›cí, která vyÅ™eÅ¡ila jakýkoli problém, bez ohledu na to, jak Å¡patné vÄ›ci byly, sex byl náš okamžik, kdy se znovu spojili, byl to náš bezpeÄný prostor, kde jsme cítili cokoli a vÅ¡echno se dalo vyÅ™eÅ¡it, pokud jsme se drželi jeden druhého. TeÄ byl sex neohrabaný, zoufale se snažíme znovu najít to spojení, ale je to prostÄ› pryÄ. VÅ¡echno jsem zniÄila.

par

MÄ›la jsem vztahy, kde se nic konkrétního nestalo, jednoho dne jsem se probudila a ta jiskra byla prostÄ› pryÄ. Tolik jsme se snažili, aby to zase fungovalo, ale vÅ¡echno mi pÅ™iÅ¡lo… umÄ›lé a faleÅ¡né. Spojení mezi námi prostÄ› zmizelo a nevím, jestli je možné ho znovu vytvoÅ™it. Tentokrát je to zcela moje vina. UdÄ›lala jsem to. Možná to nejlepší, co pro nÄ›j můžu udÄ›lat, je nechat ho jít najít nÄ›koho, kdo k nÄ›mu bude stejnÄ› dobrý jako on ke mnÄ›. Vím, že jsem to pokazila. Chyby dÄ›lá každý, ale tahle chyba mi pÅ™ijde dost zásadní. Myslím, že hodnÄ› velkým způsobem ovlivnila náš vztah. MnÄ› je to líto, jenže nevím, jak to mám napravit.

Capl

Spousta lidí na tom není zrovna valně. Ale to neznamená, že jsou tito předurčeni k nezáviděníhodnému životu. Náš web jim přece mnohé usnadní.