Capl

Spousta lidí na tom není zrovna valně. Ale to neznamená, že jsou tito předurčeni k nezáviděníhodnému životu. Náš web jim přece mnohé usnadní.

Děkuji pánové

November 4th, 2023


Myslím si, že pánové toho mají s námi ženami opravdu hodnÄ› spoleÄného. Ptáte se co? Tak například to, že i pánové mají své dny. VÄ›dÄ›li jste, že i pánové mohou být v pÅ™echodu? O tomhle jsem se dozvÄ›dÄ›la, když mi tohle Å™ekla moje máma. Tedy moje máma to neÅ™ekla přímo mÄ›, že její manžel, můj otec, je v pÅ™echodu. Ona si volala s kamarádkou a dozvÄ›dÄ›la jsem se, že tátovi je padesát pÄ›t let a prý už je v pÅ™echodu a nebo že chytil druhou mízu. VÅ¡ichni víme, že pánové mohou chytnout druhou mízu a vÄ›tÅ¡inou to je to, když jsou v pánském pÅ™echodu neboli v mužském pÅ™echodu.

I pánové potřebují pomocnou ruku.

To se vlastnÄ› stává, když pánové se zaÄínají obávat o své mládí, myslí si, že už jsou staří a že nic nového nezažijí, že život už skonÄil a že ho jenom dožijí nÄ›kde v poklidu, a proto se mnoho mužů právÄ› také zmÄ›ní tak, že zaÄnou tÅ™eba chodit do posilovny nebo chtÄ›jí zhubnout a nebo si koupí opravdu mládenecké moderní nové obleÄení, nebo se chovají tak, jak se tÅ™eba nÄ›kdy pÅ™edtím nechovali. Mnoho žen si potom právÄ› myslí, že jejich partneÅ™i mají milenky. SamozÅ™ejmÄ›, že nÄ›kdy to pravda být může a já bych se ani nedivila. Protože prý mnoho mužů ve stÅ™edním vÄ›ku a nebo v pozdÄ›jším vÄ›ku si nacházejí milenky, aby zpestÅ™ili svůj život a aby také pÅ™eklenuli mužský pÅ™echod.

Někdy pánové se necítí ve své kůži.

Podle mého názoru tohle je Å¡koda a je to srabáctví od mužů, protože si myslí, že už jsou k niÄemu. Pánové nejsou k niÄemu. Já si myslím, že kdyby pánové se o sebe více starali a peÄovali by o sebe také a tÅ™eba s partnerkou jezdili na dovolenou, tak by se potom nemuseli vůbec niÄeho obávat a nemuseli by chytat nikde další mízu. Já chápu, že pánové také chtÄ›jí být sexy a do konce života. A chtÄ›jí být také stále sexuálnÄ› aktivní. Ale věřte mi, že to nejde donekoneÄna. Každý ÄlovÄ›k jednou zestárne. A je logické, že se potom celý zmÄ›ní nejenom fyzicky, ale také psychicky a nÄ›které vÄ›ci už mu nepůjdou. 

Author:
Category: Muži

Capl

Spousta lidí na tom není zrovna valně. Ale to neznamená, že jsou tito předurčeni k nezáviděníhodnému životu. Náš web jim přece mnohé usnadní.