Capl

Spousta lidí na tom není zrovna valně. Ale to neznamená, že jsou tito předurčeni k nezáviděníhodnému životu. Náš web jim přece mnohé usnadní.

Jak zabavit děti doma?

October 30th, 2023


 

1) tvořte

DÄ›ti rády vyrábí a pokud si mohou nÄ›co vlastního vytvoÅ™it a to více se do celého procesu ponoří. Pokud budete vyrábÄ›t s nimi, uvidíte, že si spoleÄnÄ› užijete i spousty zábavy. Ale co pÅ™esnÄ› se dá doma vyrábÄ›t? Možností je hned nÄ›kolik:

 • vytvářejte dekorace z papíru
 • malujte na kamínky
 • upleÅ¥te náramek přátelství z bavlnek
 • tvarujte nejrůznÄ›jší zvířátka z moduritu nebo modelíny
 • vytvoÅ™te pohlednici a o prázdninách ji skuteÄnÄ› nÄ›komu zaÅ¡lete do schránky
 • obyÄejnou bílou zástÄ›ru pomalujte barevnými fixami

dítě

Tip: tvoÅ™te a vyrábÄ›jte s ohledem na roÄní období.

2) vymýšlejte příběhy

Tato aktivita se hodí obzvlášť, pokud potÅ™ebujete své ratolesti udržet v klidu. SednÄ›te si a jeden z vás zaÄne povídat příbÄ›h, ovÅ¡em jen jednu vÄ›tu. Druhý naváže a takto se budete střídat a pokraÄovat po jedné vÄ›tÄ›. Zábava zaruÄena.

Tip: nebojte se popustit uzdu fantazii, jak vy, tak děti.

3) nechte děti, ať připraví oběd

PÅ™enechte starost o dneÅ¡ní obÄ›d dÄ›tem. SamozÅ™ejmÄ› záleží na vÄ›ku, ale i menší jistÄ› zvládnou obložit toust. Pro jednou si vy sednÄ›te do kÅ™esla a vyÄkejte s Äím se vaÅ¡i raubíři vytasí. Na úklid kuchynÄ› se pak vrhnÄ›te spoleÄnÄ›. A co mohou dÄ›ti pÅ™ipravit?

 • obloženou domácí pizzu, vy ji pak jen dejte do trouby a vyndejte
 • tousty
 • tÄ›stovinový salát
 • zeleninový salát
 • palaÄinky se Å¡lehaÄkou a ovocem

Tip: dodržujte vÅ¡echny zásady bezpeÄnosti dÄ›tí v kuchyni, aÅ¥ už jde o rozpálenou plotýnku nebo ostré nože na prkénku.

zelenina

4) cviÄme v rytme

Jakmile se doma dÄ›ti zaÄnou nudit, je zle. Proto nedovolte, aby byly nevyřádÄ›né. UdÄ›lejte si domácí fitness centrum. PusÅ¥te svižnou hudbu a tancujte. Nebo pÅ™ipravte opiÄí dráhu, samozÅ™ejmÄ› dlemísta. Na jednotlivých stanoviÅ¡tích budou různé úkoly, například zvednout 3x plnou pet lahev, udÄ›lat pÄ›t dÅ™epů nebo skákat půl minuty pÅ™es Å¡vihadlo. 

Tip: nezapomínejte si dávat pauzu na pitný režim, ideálnÄ› v podobÄ› Äisté neperlivé vody.

Author:
Category: Děti

Capl

Spousta lidí na tom není zrovna valně. Ale to neznamená, že jsou tito předurčeni k nezáviděníhodnému životu. Náš web jim přece mnohé usnadní.