Capl

Spousta lidí na tom není zrovna valně. Ale to neznamená, že jsou tito předurčeni k nezáviděníhodnému životu. Náš web jim přece mnohé usnadní.

Internet je zvyk všech lidí

July 28th, 2023


Vzpomínám si na svoje léta, když jsem byla prostÄ› jeÅ¡tÄ› mladá a bylo mi takových 12 let. Internet prostÄ› už byl a já prostÄ› jsem byla taková, že jsem nikdy nebyla na internetu, protože já jsem byla na internetu tÅ™eba ve Å¡kole, když jsem si potÅ™ebovala vytisknout nÄ›jaký referát. Ale nikdy jsem nevÄ›dÄ›la, že tÅ™eba tam můžu nÄ›co najít, tÅ™eba nÄ›jaký Facebook nebo Messenger, nebo nÄ›co takového. Vůbec jsem nevÄ›dÄ›la, co to je a co to znamená, a byla jsem vždycky od toho taková odměřená. Nakonec jsem troÅ¡ku povyrostla a bylo mi prostÄ› najednou 15 let a vÅ¡echny najednou mÄ›li Facebooky a takové. A najednou jsem si teda Å™ekla: “Ty jo, tak já si ten Facebook teda založím taky,” protože jsem to vidÄ›la prostÄ› na tÄ›ch ostatních lidech.

Místnost

A najednou teda jsem si ho založila a zjistila jsem, že je můžu komunikovat s kamarádkami, že prostÄ› najednou se nÄ›co dozvím. Náhle jsem zjistila, že vlastnÄ› si tam můžu zjiÅ¡Å¥ovat nÄ›jaké informace. Můžu si tam vlastnÄ› cokoliv najít. Můžu si najít pÅ™es internet i brigádu. Já, když jsem zjistila najednou, co internet vÅ¡echno obnáší, tak jsem zjistila, že nechápu, jak jsem prostÄ› mohla bez toho žít, protože prostÄ› ten internet je opravdu velice důležitý pro náš život. A myslím si, že internet nás i hodnÄ› naplňuje, protože kdyby nás internet nenaplňoval, tak bychom tam asi nebyli. Takže prostÄ› je to takové, že já už jsem prostÄ› opravdu zvyklá na ten internet a už mi je skoro 30 let a najednou jsem zjistila, že neumím si to pÅ™edstavit, že bych teÄ byla bez internetu.

Peníze

Myslím si, že prostÄ› i v dneÅ¡ní dobÄ› ty dÄ›ti jsou na internetu v brzkém vÄ›ku, už to není tÅ™eba od 12 let, ale už i Å¡estileté dÄ›ti umí pracovat s internetem. Opravdu jsou na internetu vyuÄení pomalu víc jak dospÄ›lí. Doba se každý rok posunuje, rok od roku je to vÅ¡echno takové jiné, takže opravdu už i ty dÄ›ti v Å¡esti letech pomalu zjistí, co je to internet, a už mají telefony ve Å¡kolkách. A prostÄ› taková je doba, samozÅ™ejmÄ› si myslím, že rodiÄe by ty dÄ›ti mÄ›li usmÄ›rňovat, pokud by rodiÄe ty dÄ›ti neusmÄ›rňovali, tak by to nemuselo dobÅ™e dopadnout. 

Capl

Spousta lidí na tom není zrovna valně. Ale to neznamená, že jsou tito předurčeni k nezáviděníhodnému životu. Náš web jim přece mnohé usnadní.