Capl

Spousta lidí na tom není zrovna valně. Ale to neznamená, že jsou tito předurčeni k nezáviděníhodnému životu. Náš web jim přece mnohé usnadní.

Skvělá domácnost

July 23rd, 2023


Každý ÄlovÄ›k žije jinak a také každá rodina žije jinak. Je naprosto logické, že když vy budete chtít mít veliký dům a tÅ™eba váš partner malý byt, tak je to potom taková divná situace a takový stÅ™et zájmů. Myslím si, že každý ÄlovÄ›k chce bydlet tak, jak by se mu to líbilo a mít takovou domácnost, která by vyhovovala opravdu vÅ¡em. Já jsem také kdysi mÄ›la s partnerem takové neshody, kdy on chtÄ›l být ve velkém domÄ›, zatímco já bych chtÄ›la zůstat v malém bytÄ›. Také partner chtÄ›l mít hypotéku. Já jsem radÄ›ji chtÄ›la zůstat v malém bytÄ›, který je v nájmu. Opravdu nejsem takový typ ÄlovÄ›ka, který by se rád zadlužoval.

Dnes si můžete vybrat bydlení, jaké chcete.

Sice ano, chápu, že žádný ÄlovÄ›k se asi nechce zadlužovat, že nikdo se nezadlužuje jenom tak. I když samozÅ™ejmÄ› nÄ›které výjimky jsou. Jenomže nÄ›kteří lidé zase nechtÄ›jí se zadlužovat na nÄ›jaké miliony, takže radÄ›ji zůstanou v nÄ›jakém nájmu, než aby si potom brali hypotéku. TÅ™eba pÄ›timilionovou hypotéku anebo i vyšší hypotéku. Je to opravdu různé a mnoho lidí si právÄ› myslí, že když budou mít jenom nájem, nÄ›jaký malý byt, že uÅ¡etří peníze. Tohle samozÅ™ejmÄ› ano, protože mohou z bytu kdykoliv odejít, aniž by tÅ™eba byli zadlužení. Jenomže zase nÄ›kdo chce mít veliký dům na hypotéku, protože chtÄ›jí, aby tÅ™eba po nich nÄ›co zbylo.

Líbí se mi také minimalistický nábytek.

VlastnÄ› když potom doplatí hypotéku za veliký dům, tak to znamená, že ten dům bude potom jejich a že to mohou také Äasem zdÄ›dit jejich dÄ›ti. Takže když lidé budou žít takový život, že budou chtít mít krásnou domácnost, tedy vlastnÄ› velkou domácnost ve velkém domÄ›, tak si na to asi budu muset vzít hypotéku, pokud tedy nemají naÅ¡etÅ™ené peníze bokem. Jenomže to by asi muselo být nÄ›kolik milionů. Jo opravdu je hodnÄ› lidí, kteří se tÅ™eba nemůžou dohodnout, jakou budou mít domácnost. NÄ›kdo chce mít klidnou domácnost minimalisticky založenou a nÄ›kdo by chtÄ›l mít zase opravdu luxusní drahý nábytek. Musí se lidé potom dohodnout. 

Capl

Spousta lidí na tom není zrovna valně. Ale to neznamená, že jsou tito předurčeni k nezáviděníhodnému životu. Náš web jim přece mnohé usnadní.