Capl

Spousta lidí na tom není zrovna valně. Ale to neznamená, že jsou tito předurčeni k nezáviděníhodnému životu. Náš web jim přece mnohé usnadní.

Babička vzpomíná

December 15th, 2023


Jednou z nejoblíbenÄ›jších her, na kterou babiÄky vzpomínají, je Panák. Ke kterému staÄil kousek křídy a rovná cesta. Na kterou se dotyÄný panák nakreslil. Se vším potÅ™ebným pro zábavnost hry pÅ™i pÅ™eskakování ze spodní Äásti k horní. Hrací kamínek nebo sklíÄko, které leželo poblíž, jsou nezbytnou souÄástí. Aniž na to naÅ¡e babiÄky myslely, touto hrou si dÄ›ti nejen procviÄují pÅ™esnost skoků, ale i znalosti Äíslic, rovnováze a tolik potÅ™ebné schopnosti u soutěže taky umÄ›t prohrát. PoÄet hráÄů je v této hÅ™e libovolný. A po zvládnutí základní verze je možné skákat i se zkříženýma nohama. Nebo se zavázanýma oÄima. Ti nejzdatnÄ›jší skáÄou dozadu.

Hrajeme si s babiÄkou

Cukr, káva, limonáda. U názvu této hry má babiÄka dodnes úsmÄ›v na tváři. Tím, že k ní nejsou zapotÅ™ebí žádné pomůcky, dala se hrát úplnÄ› vÅ¡ude. Na louce, v zahradÄ›, na ulici Äi táboÅ™e. Herní pravidla jsou jednoduchá. Jedno z dÄ›tí se ujme funkce vyvolávaÄe.  Stojí ke spoluhráÄům zády a ti se snaží k nÄ›mu dobÄ›hnout. Po výzvÄ› cukr, káva, limonáda, Äaj rum, bum se otoÄí a běžící dÄ›ti zastaví v pohybu. Pokud se nÄ›které z nich pohne, staÄí jenom úsmÄ›v na tváři, musí se vrátit za zaÄátek. Zbytek hráÄů zůstává na místÄ›. Po novém vyvolání výzvy se snaží vÅ¡ichni co nejdříve dobÄ›hnout do místa vyvolávaÄe. VítÄ›z pÅ™evezme jeho funkci.

Hry v zahradÄ›

Na Vybíjenou z láskou vzpomínají i dÄ›dové. Tuto týmovou hru hráli jak holky, tak kluci. Její oblíbenost je v dneÅ¡ních dnech už sice nižší. Ale pÅ™esto si ji nÄ›které z vnouÄat rádo zahraje. K této hÅ™e je nutný sudý poÄet hráÄů. Obdélníkové hÅ™iÅ¡tÄ›, které bylo Äasto vytvoÅ™eno přímo na cestÄ› mezi domy, je rozdÄ›leno na dvÄ› poloviny. Na kterých hrají dva stejnÄ› poÄetné týmy. Zvolí se kapitán a ten si může do svého družstva hráÄe vybírat. Jediné, co je potÅ™eba k této hÅ™e pÅ™inést, je míÄ. Kterým se dÄ›ti snaží své protivníky takzvanÄ› vybít. Pokud se to podaří, tento odchází ze hÅ™iÅ¡tÄ›. Pokud ale zvládne mÃ­Ä v letu zachytit, ve hÅ™e pokraÄuje. PÅ™i této hÅ™e Äasto dÄ›ti strávily celé odpoledne.

Author:
Category: Hry

Capl

Spousta lidí na tom není zrovna valně. Ale to neznamená, že jsou tito předurčeni k nezáviděníhodnému životu. Náš web jim přece mnohé usnadní.