Capl

Spousta lidí na tom není zrovna valně. Ale to neznamená, že jsou tito předurčeni k nezáviděníhodnému životu. Náš web jim přece mnohé usnadní.

Vysokoškolské vzdělání

April 28th, 2023


Mnoho lidí bere vzdÄ›lání opravdu hodnÄ› vážnÄ›. Já si myslím, že nebýt vzdÄ›lání, tak by lidé byli spíše takoví unavení. Myslíte si, že z nevzdÄ›laní mohou být lidé unavení? Já si myslím, že ano. Proto jsem si Å™ekla, že nejlepší by opravdu bylo, kdyby lidé tÅ™eba také mysleli více na sebe, tÅ™eba aby byli více poctiví nebo aby se uÄili. Protože když lidé se budou uÄit, tak samozÅ™ejmÄ› potom to má opravdu dobrý vliv na celkovou budoucnost ÄlovÄ›ka a nebo také na celkovou budoucnost té rodiny. Protože když dÄ›ti budou mít tÅ™eba příklad ze svých rodiÄů nebo starších sourozenců, že se stále vzdÄ›lávají a že je Å¡kola baví, tak to je samozÅ™ejmÄ› jedinÄ› dobÅ™e.

Do školy jsem chodila moc ráda.

Nebýt Å¡koly a nebýt vzdÄ›lání, to bych ani já snad nebyla. Já jsem totiž takový typ ÄlovÄ›ka, co se rád vzdÄ›lává. A co také rád Äte. Opravdu si nedokáži pÅ™edstavit, že bych tÅ™eba musela jenom nÄ›kde pracovat a nemohla bych tÅ™eba mít možnost, abych se mohla vysokoÅ¡kolsky vzdÄ›lávat. Mám dokonce dva doktoráty, sice se nechci chlubit, ale opravdu hodnÄ› mÄ› to baví, i když zatím nepracuji v tom oboru, který mám vystudovaný. Tak jsem si Å™ekla, že tÅ™eba v budoucnu se k tomu vrátím momentálnÄ›, ale o to nemám zájem, ale vím, že v budoucnu o tom mít zájem budu, protože to bude taková klidnÄ›jší práce. Nebude to jenom klidnÄ›jší práce na fyziku, ale také na psychiku a já na stará kolena nÄ›kde v důchodu se opravdu nechci nervovat, abych se nÄ›kde nervovala s lidmi.

UÄím se každý den.

A lidmi je nÄ›kdy domluva opravdu hodnÄ› složitá a těžká, proto jsem si Å™ekla, že takhle do svých padesáti let tÅ™eba budu pracovat s lidmi, ale potom od padesátém roku života už bych chtÄ›la mít vÄ›tší klid, takže bych radÄ›ji nikde pracovala sama a nebo jenom v malé spoleÄnosti lidí. Já si myslím, že na tom absolutnÄ› není nic Å¡patného, když lidé také si chtÄ›jí odpoÄinout a nebo také myslí sami na sebe. Mám dÄ›ti, které také vedu ke vzdÄ›lání a moc bych si přála, aby i mé dÄ›ti mÄ›ly vysokoÅ¡kolské vzdÄ›lání. SamozÅ™ejmÄ› ale do niÄeho nutit nebudu, protože to nemá cenu. Vám také doporuÄuji, abyste své dÄ›ti do vzdÄ›lání nenutili. 

Capl

Spousta lidí na tom není zrovna valně. Ale to neznamená, že jsou tito předurčeni k nezáviděníhodnému životu. Náš web jim přece mnohé usnadní.