Capl

Spousta lidí na tom není zrovna valně. Ale to neznamená, že jsou tito předurčeni k nezáviděníhodnému životu. Náš web jim přece mnohé usnadní.

Proč je takový odpor vůči elektrickým automobilům

December 26th, 2023


Není pochyb o tom, že v dneÅ¡ní dobÄ› pomalu pÅ™echázíme na elektrické automobily. OvÅ¡em podobnÄ› jako kterákoliv jiná zmÄ›na, ani tato se neobejde bez problémů. StaÄí se zeptat vÄ›tÅ¡iny motoristů, a ti vám odpoví, že k tÄ›mto typům vozidel má odpor Äi alespoň nedůvÄ›ru. A ta se zdá mnohem vÄ›tší, než u jakéhokoliv podobného pÅ™echodu. SkuteÄnÄ› mají ale lidé důvod jim nedůvěřovat? Zde záleží na úhlu pohledu.

 

dobíjení elektromobilu

 

Je pravdou, že se jedná o relativně novou technologii, a jako taková má ještě mnoho problémů, které by bylo potřeba vyřešit. Jedním z nich je prozatím příliš řídká síť dobíjecích stanic. Ta se však stále rozšiřuje, takže se zdá, že tyto potíže budou velmi brzy vyřešeny. Ovšem nejsou jediné.

 

Další, co dělá lidem starosti, je chování baterie při nízkých teplotách. Údajně se totiž v zimním období snižuje její výdrž a také je obtížné nastartovat. To ovšem není tak docela problém pouze elektrických automobilů – každý z nás zná i klasické auto se zamrzlým motorem, které má ráno potíže nastartovat. Také je pravdou, že v zimě je spotřeba pohonné hmoty vyšší, zejména pokud máme v autě klimatizaci.

 

provoz na silnici

 

NejvÄ›tší strach ovÅ¡em způsobuje možnost požáru. A je pravdou, že požár lithiové baterie, která se v elektrických automobilech používá, je mnohem závažnÄ›jší než hoÅ™ení klasického motoru. Zde trvá i nÄ›kolik dní, než se jej podaří uhasit, a Å¡kody jsou pochopitelnÄ› také mnohem vyšší. Není vÅ¡ak pravda, že by elektrická vozidla hoÅ™ela ÄastÄ›ji než ta klasická. Ve skuteÄnosti je pomÄ›r relativnÄ› vyrovnaný. Navíc se vyvíjí speciální hasící přístroje, které by mÄ›ly s tímto problémem pomoci.

 

Pokud jde o dobu dojezdu, což je další vÄ›c, která hovoří proti elektromobilům, pak ta je skuteÄnÄ› o nÄ›co nižší, než u klasického vozu. U tÄ›ch nejnovÄ›jších modelů se uvádí dojezd na jedno plné nabití okolo 400 km. OvÅ¡em vzhledem k tomu, že naprostá vÄ›tÅ¡ina z nás používá auto pouze na pojíždÄ›ní mezi domovem, prací a obchodem. Velký dojezd tedy není problémem. To si vÅ¡ak vÄ›tÅ¡ina lidí neuvÄ›domujete.

Capl

Spousta lidí na tom není zrovna valně. Ale to neznamená, že jsou tito předurčeni k nezáviděníhodnému životu. Náš web jim přece mnohé usnadní.