Capl

Spousta lidí na tom není zrovna valně. Ale to neznamená, že jsou tito předurčeni k nezáviděníhodnému životu. Náš web jim přece mnohé usnadní.

Velmi oblíbená technika

December 30th, 2023


Technika je nÄ›co, co mÄ› vždycky docela hodnÄ› zajímalo. Jenomže není technika jako technika. Já právÄ› jako dítÄ› jsem mÄ›la moc ráda takové interaktivní hraÄky, takové hraÄky, které dÄ›lají různé zvuky a nebo tÅ™eba se hýbou a různÄ› chodí. Vzpomínám si, když jsem na Vánoce od svých rodiÄů dostala takového pejska. Ten pejsek se jmenoval Aibo a byl to takový robotický pejsek. NemÄ›l žádné pÅ™idÄ›lané vodítko, ale bylo to na takový malý Äudlík, který se maÄkal na bříšku pejska. Opravdu takovou dÄ›tskou techniku už jsem jeÅ¡tÄ› nikdy pÅ™edtím nevidÄ›la, proto jsem byla opravdu hodnÄ› ráda, že mi rodiÄe pořídili tohoto pejska.

Doma mám techniky opravdu hodně.

Tady jsem alespoň pochopila, jak funguje technika, tedy sice ne úplnÄ› na sto procent. Ale už jsem dokázala pochopit, jak technika funguje a nebo na jakém principu funguje právÄ› tento pejsek Aibo. A pozdÄ›ji, když jsem vyrostla, tak už jsem tohle úplnÄ› chápala. Já jsem totiž Å¡la studovat potom také technickou univerzitu, protože mÄ› to moc bavilo a nyní pracuji také v IT odvÄ›tví. Myslím si, že poÄítaÄe a nebo IT odvÄ›tví a také technika mají k sobÄ› opravdu hodnÄ› blízko. Myslím si, že kdyby jste také chtÄ›li pracovat v nÄ›jakém tomto odvÄ›tví jako například v IT a nebo v technickém odvÄ›tví, tak samozÅ™ejmÄ› můžete. Není to vůbec nic složitého.

Technika se vyskytuje všude.

Navíc také musíte být blázni do toho, abyste se vyznali v technice, protože technika není jenom pro ty lidi, kteří se v tom uÄí. Ale také musíte vÄ›dÄ›t, že vás to baví a že jste do toho opravdu hodnÄ› hluboce ponoÅ™ení. Byla by Å¡koda, kdybyste pracovali v technickém průmyslu a vůbec by vás to nebavilo, to by bylo zbyteÄné. Jak pro vás, tak také pro vaÅ¡eho zamÄ›stnavatele. Řekla jsem si, že nejlepší by bylo, kdybyste si prvnÄ› vyzkouÅ¡eli pracovat s technikou a nebo tÅ™eba jaká technika vás baví? Věřte mi, že je toho opravdu hodnÄ›. TÅ™eba ani nebudete vÄ›dÄ›t, co vás bude zajímat a co budete chtít dÄ›lat. 

Capl

Spousta lidí na tom není zrovna valně. Ale to neznamená, že jsou tito předurčeni k nezáviděníhodnému životu. Náš web jim přece mnohé usnadní.