Capl

Spousta lidí na tom není zrovna valně. Ale to neznamená, že jsou tito předurčeni k nezáviděníhodnému životu. Náš web jim přece mnohé usnadní.

Jak jste na tom s penězi?

January 15th, 2024


https://www.helpforenglish.cz/forum/thread/15609-co-tim-chtel-basnik-rici ntent-Type” content=”text/html; charset=UTF-8″>

Jak se vám daří po finanÄní stránce? Jestli dobÅ™e, gratuluji vám. A jestli ne, pak vás lituji. Což je naprosto pochopitelné a každému jasné, protože s penÄ›zi je život vždycky lepší než bez nich. Nebo by se mÄ›lo pÅ™esnÄ›ji říci, že s penÄ›zi život stojí za to, kdežto bez nich stojí také za nÄ›co, ale víme za co. Takže radÄ›ji ze sluÅ¡nosti říkáme, že nestojí za moc nebo za nic. A jestli se vám zrovna dostateÄného množství penÄ›z nedostává? Pak vám pochopitelnÄ› pÅ™eji, abyste si je co nejdříve vydÄ›lali. Nebo abyste aspoň sehnali co nejdostupnÄ›jší, nejlevnÄ›jší, a i v jiných ohledech nejdokonalejší půjÄku.

OvÅ¡em vÅ¡ichni dobÅ™e víme, že nestaÄí vám takovou půjÄku jenom přát. S pouhým přáním by se nikdo moc daleko nedostal. PůjÄku si je totiž záhodno zasloužit. A co si ÄlovÄ›k zaslouží, to může mít.

cizí peníze

Jenže co si zaslouží obvykle lidé, kteří jsou na tom po příjmové stránce špatně a ani jejich registry dlužníků neoplývají zrovna tím, co se považuje za dokonalost? Podle bankovních pravidel a úředníků si zasluhují jenom jediné. Zamítnutí jejich žádostí a odchod s nepořízenou.

PÅ™ipadá vám to smutné? Nejspíš ano. Ale co s tím nadÄ›láme? Když nÄ›kdo nedokáže zaruÄit, že bance peníze, které by mu tu mohli půjÄit, vrátí, nedají mu je radÄ›ji u i jenom preventivnÄ›. Možná by se totiž jejich vrácení nakonec doÄkali, možná ale také ne, a to banky nemíní riskovat.

americké dolary

Banky tedy svými půjÄkami uspokojují lidi bonitní. A co ti ostatní, nedokonalejší žadatelé? TÄ›m se uvolí pomoci Äasto jen nebankovní spoleÄnost, a to tím, Äemu se říká americká nebankovní hypotéka. U té je totiž splácení zaruÄené zástavou dlužníkovy nemovitosti, a v tom případÄ› už se není tÅ™eba o splácení strachovat. Než by ÄlovÄ›k o svou zastavenou nemovitost pÅ™iÅ¡el, to se radÄ›ji postará, aby vrátil to, co si půjÄil a co má vrátit.

A tak mohou mít peníze mnozí z nás. I když je nemají.

Capl

Spousta lidí na tom není zrovna valně. Ale to neznamená, že jsou tito předurčeni k nezáviděníhodnému životu. Náš web jim přece mnohé usnadní.